Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Ochi chornyye
If I hadn't met you, I wouldn't be suffering so
I would have lived my life smiling
You have ruined me, dark eyes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου