Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

τραγουδιαημερολογιου12012


I don't mind losing a girl to herself
A quiet love is better than none
And I don't mind losing a friend to a friend
And I don't mind waiting if it's for the best
A careful heart is better than none
I don't mind painting my back with the past
Pictures in resolute pain
Smoothing the laugh or the lane
But if it happens to you
The same kind of deal
I recommend fire
Instead of the fool

If only to be a resolute man
 If only to be a reasonable man

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

I promise, I will never be your friend. No matter what. Ever


-If we fuck I'm gonna feel like shit tomorrow. 

                                                             -That's okay with me.