Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

autobiographical
Claudia: I don’t understand. He meets a girl that can give him a new life and he pushes her away?
Guido: Because he no longer believes in it.
Claudia: Because he doesn’t know how to love.
Guido: Because it isn’t true that a woman can change a man.
Claudia: Because he doesn’t know how to love.
Guido: And above all because I don’t feel like telling another pile of lies.
Claudia: Because he doesn’t know how to love.

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

You knew you were lost as soon as you saw her


 Her haircut, she looked what she'd made her
In that dress growing ever tighter
It was saddening the lengths she had gone to
To appear more attractive
In the process losing something
We never knew but still missed
You knew you were lost as soon as you saw her
You saw your life as a series of complicated
dance steps
Impossible to learn, they had to come naturally
Together you squirmed and wriggled
And I could only jerk along behind

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Κ17612


άγχη,στεναχώριες,αποχωρισμοί 

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

too late

"Not only your childhood, but the whole of your past, is a gaping void. This is why it’s best not to look back. You have to understand that you mustn’t look back, if only for reasons of self-protection, I thought. Whenever you look back into the past, you’re looking into a gaping void. Even yesterday is a gaping void, even the moment that’s just passed."

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

pan pan


we can go and leave forever my love
never looking back
ever caring less and less and less and less
but actually it's never gonna happen
αυτή η νεύρωση του να θέλουμε ο,τι δε μπορούμε να έχουμε 
και να έχουμε ο,τι δε θέλουμε

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

είναι που..

 η αλήθεια ενός ανθρώπου βρίσκεται πρωτίστως σε όσα κρύβει

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012