Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

iwilltry1
Having a vision is to know how to set a destination and a journey free of any conditions.
Visions are different to dreams. Dreams are all about intentions, while visions include
the process for achieving them. Thinking your visions in detail and making them clear
in your mind, enhances your ability to distinguish people, mediums and projects
than can help you to achieve them.


4
Everybody has problems and most of them even think that theirs are more important than yours.
Recounting your difficulties won’t help you overcome them. Every time you manage to handle
trouble with calmness, you fortify yourself against the anxiety of a new crisis.


6

Errors are neither bad nor –of course- good but rather part of the process to any outcome.
The error suggests the trial, the experiment, the acceptance and the respect of anything
random and unexpected. The error destroys a path to give birth to many.

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

waves of thought are stirring.

“I do feel that I’ve managed to make something I could maybe call my world…over time…little by little. And when I’m inside it, to some extent, I feel kind of relieved. But the very fact I felt I had to make such a world probably means that I’m a weak person, that I bruise easily, don’t you think? And in the eyes of society at large, that world of mine is a puny little thing. It’s like a cardboard house: a puff of wind might carry it off somewhere.” 

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

εναποτατραγουδιατηςζωηςμου


Περισσότερο από σένα καμιά Μιράντα
δε με κράτησε στη γη
Περισσότερο από σένα καμιά  Μιράντα
δε με κράτησε παιδί