Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

let the memories be good for those who stay

And my head told my heart
"Let love grow"
But my heart told my head
"This time no
This time no"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου