Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

I'm a human being, God damn it! My life has value!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου