Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

α

I'm a stranger here
I'm a stranger everywhere
I would go home, but honey
I'm a stranger there

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου