Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

you're the piece of gold that flashes on my soul
This is your life.
 Do what you love, and do it often. 
If you don’t like something, change it.
 If you don’t like your job, quit.
 If you are looking for the love of your life, stop; they will be waiting for you when you start doing things you love.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου