Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012


Show me the face
Of the one I'll love
Cause I've run out
Of preconceived notions

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου