Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

I was a comfortable kid but I don't think about it anymore

And then she frowned, and shook her head, then put her arms around him once more, pressing her face into his shoulder, making a noise that sounded almost like rage.
'What's up?' he asked.
'Nothing. Oh, nothing. Just...' She looked up at him. 'I thought I'd finally got rid of you.'
'I don't think you can.' he said” 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου