Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012


αυτός ο Μοrrissey ώρες ώρες νομίζεις οτι είναι ο μόνος που σε καταλαβαίνει 
You’ve had her
and it’s all over now
it’s all over now for you….
it’s all only started for her
and the one thing on your mind is
where is the next in line?
as the words to all the love songs
start making sense
to the girl
so far away….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου