Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

maybe once in a lifetime

But who can say what’s best? That’s why you need to grab whatever chance you have of happiness where you find it, and not worry about other people too much. My experience tells me that we get no more than two or three such chances in a life time, and if we let them go, we regret it for the rest of our lives.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου