Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

σκηνοθεσία μελλοντικών αναμνήσεωνthank you girl,thank you girl 
I'll love you till the end of the world 
with your eyes black as coal 
and your long, dark curls 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου