Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

I promise that

tomorrow I'll be quicker
tomorrow I'll be faster
tomorrow I'll be stronger
running colourful no longer just in black and white

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου