Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Pink

“When I was a child
I caught a fleeting glimpse
Out of the corner of my eye.
I turned to look but it was gone
I cannot put my finger on it now
The child is grown,
The dream is gone.
I have become comfortably numb.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου