Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

your voice,your eyes

to the most beautiful woman ever
and the most interesting film
 Pierrot le fou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου